Jubilæumsbilledet der har været bruget på plakater, streamer, annoncer og årets Gørlev Vin 2016

Lidt om os selv og Gørlev Hesteskue og kræmmermarked

 

Tilbage i 1974- 75, blev en kreds af folk på Gørlevegnen med gdr. Frede  Nielsen, Drøsselbjerg som idemand, enige om at nedsætte et udvalg med det formål, at starte en årlig kåring af heste af den belgiske hesterace. 
Frede Nielsen blev den første formand, og udvalget fik navnet Gørlevudvalget.
Siden starten har udvalgets medlemmer stået bag Gørlev Hesteskue og kræmmermarked. 
De første kåring blev afholdt op stationspladsen i Gørlev i 1977 ,og vi kunne derfor i 2016 fejret vores 40 års jubilæum. I de mange år er markedet voksede, og allered i 1978 måtte vi flytte hestekåringen til den gamle sportsplads i Søparken i Gørlev - hvor kåringerne stadig afholdes. 
Gennem årene er der kommet mange andre hesteracer kommet til, og senere er også et Tivoli og et omfattende kræmmermarked kommet til.

Gørlev Hesteskue og kræmmermarked besøges af ca. 15.000 - 20.000 gæster tilsammen på begge vores markeder.

Vores markeder har været besøgt af mange glade besøgende. Også de mange udstillere af heste,  der har været til bedømmels har haft nogle dejlige dage i Gørlev. Det samme gælder de mange kræmmere og erhvervsudstillere,som trofast deltager på vores markeder.

Igen i 2018 har vi måtte sige nej til kræmmere der har ønsket plads hos os, - der var ikke flere stadepladser at tilbyde, men de kræmmere der ikke fik plads hos os i år, er noteret på vores afbudsventeliste til 2019.

 

Vi vil gerne takke alle de mange der besøgte vores markeder i 2018.

Også tak til vores mange sponsore, der gør det muligt bl.a. af trykke vores katalog, Skipperkroen og Gørlev Hallens Restaurant, Gørlev Sportsfiskerforening for hjælp med opsætning og nedtagning af markederne, Kim Larsens Tivoli v/ Kenneth Larsen, JK El og Køl for stor hjælp med vores elforsyning og Kalundborg Kommune for velvillig lån af markedspladsen.

samt

Borgmeste Martin Damm, 1' viceborgmeste Peter Jacobsen og fmd .for børne - og ungeudvalget Karl Åge- Hornshøj Poulsen for åbningstaler.

 

GØRLEV HESTESKUE OG KRÆMMERMARKED

Markedspladsens adresse.

Søparken, Søkrogen 4a, 4281 Gørlev 

 

Markeder i 2019 

Hesteskue og Kræmmermarked

5.- 7. juli

 

Føl- og plageskue samt kræmmermarked

13.- 15. september.

 

Under VELKOMMEN TIL GØRLEV og HER FINDER DU OS

kan du se et kort over Gørlev og vores adresser.

 

Vi ønsker alle GODT NYTÅR