UDSTILLINGSREGLER

Gørlevudvalget arbejde  løbende på at tilpasse til udstillingsreglerne til markedet.

Gørlev d. 16. november 2013
 
______________________________________________________

Gørlevudvalget har besluttet at udarbejde fælles regler for udstilling og bedømmelse af heste i forbindelse med Hesteskuet i juli og Føl- og Plageskuet i september.
Hensigten er at skabe ensartethed omkring behandlingen af de enkelts hesteracer, der udstilles og bedømmes på de to skuer.
Reglerne er tidliger forelagt på et møde, hvor alle racerepræsentanterne har haft mulighed for at give deres synspunkter til kende, hvorefter Gørlevudvalget endelig har godkendt reglerne, der er gældende indtil andet besluttes, fra den 1. maj 2011Almindelige bestemmelser vedrørende Gørlev skuerne 
 
Ingen kan tilkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de udstillede dyr. Ret til at modtage anerkendelse tilkommer dog også aktieselskaber og foreninger, når dyerene ejes af foreningen eller disses medlemmer.  

Det påhviler dommer umidelbart efter at bedømmelsen er sluttet, at aflevere protokollen til sekretariatet.
  

Ingen kan være dommer, når vedkommende selv er udstiller i de hold, dommerudvalget skal bedømme, eller når der inden for disse hold udstilles dyr, i hvis bedømmelse han/hun er direkte økonomisk interesseret. Skuets ledelse har ret til at lade suppelanten indtræde eller flytte vedkommende til et andet dommerhold. 

Dommerne har frie hændet og selvstændig ansvar for udøvelsen af deres hverv, dog i henhold til reglerne i de enkelte avls retninger.
Dommerne kan beslutte at tilbageholde en anerkendelse, hvis det udstillde dyr forlader pladsen i utide.

Dyrets ejer må indestå for rigtigheden af den alder og afstamning, som han/hun har opgivet ved tilmeldingen. I øvrigt henvises til gældende regler for registering af heste.
Alle heste skal være registeret i Hestedata.

For at kunne udstille en samling, skal dyrene udstilles som enkeltindivid. Det gælder dog ikke for samling efter hingste.

Udstilleren bærer selv enhver risiko for det udstillede dyr og rekvisitter med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel undet forsendels/ transport som under udstillingen.
Udstilleren er tillige ansvarlig for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller medhjælperens side.
Tilmeldingen af heste skal ske til hver avlsretnings racerepræsentant og skal være omfattet af avlsforbundets regler.

Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle anvisninger fra skuets ledelse. De bærer selv enhver art af risiko for det udstillede dyr, såvel under tarnsporten til og fra skuet, som under skuet.
Hvis skuets dyrlæge anser et dyr for ikke udstillingsegnet, kan det hjemsendes. Beslutningen kan ikke ankes.Regler for udstilling af heste

Der kan udstilles heste og ponyer med hestepas.
Der kan ikke udstilles hingste.
Hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under
Landsudvalget for Heste.
Der henvises i øvrigt til de enkelte avlsforbunds regler.


Ved importerede heste samt heste der ikke er registrerede af Landscentret(hestepas), skal der vedlægges kopi af afstamningspapirer.

De udstillede hestes alder følger kalenderåret.

Der bemærkes, at alle skal være opmærksemme på de nye regler om ejerskifte.
Al bedømmelse af heste skal foregå på bedømmelsbanerne og i bevægelse.

Der bedømmes efter karakterskala. Bedømmelseskale 17- 24 point anvendes.

Man kan indstilles til ærespræmier og fælleskonkurrencer med
minimum 22 point.

Heste på 3 år og derover skal altid fremvises i trense.

Alle udstillede dyr skal møde til de programsatte aktiviteter.

Tilmelding til skuerne er først endelig, når de er godkendt af skuets ledelse og avlsrepræsentanter for den enkelte race.  

Tidsfrist for tilmelding skal overholdes. 


Racer der kan udstilles i Gørlev

    
Belgiske Heste.
     Dansk Sports Pony.
     Fell Pony.
     Haflinger.
     Islandske Heste.
     Jyske Heste.
     Knapstruppere.
     New Forest Pony.
     Nordsvensk Brugsheste.
     Oldenborg.
     Shetlands Pony.
     Shire.
     Tinker.
     Wels Pony.

Hvert år, på hestekuet i juli, kan der inviteres en gæsterace, der udtiller på lige fod med skuets racer. 


JULISKUET
Inddeling

1.  Hopper på 3 og 4 år, der ikke foler i indeværende år.
2.  Hopper på 5 og 6 år, der ikke foler i indeværende år.
3.  Hopper på 4 år og ælder med eget føl ved siden. Føllet skal kunne få 
     udstedt afstamningscertifikat fra Landscentret for Heste eller i eget 
     avlsforbund.
4.  Hopper på 15 år og ælder deltager i Veteranklassen.
5.  Samling efter hopper, minimum 3 stk. eventuel inkl. Moderen.
     Afkommet skal være mindst 3 år. Afkommet kan være hopper og
     vallakker.
6.  Samling efter hingste, mindst 5 stk., minimum 3 år. Kan være  
     hopper og vallaker. 
7.  Hoppefamilie, mindst 3 generationer i lige linie- mindst 3 år gamle. 
8.  Vallakker på 3 år og ældre.
9.  Stutterisamlinger skal bestå af minimum 3 avlshopper fra 4 år og
     ældre.
     Afkommet skal være avlet under samme stutterinavn eller bærer
     af samme stutterinavn.
10. Samling efter hingste, mindst 5 stk. minimum 2 år. 

Fælleskonkurrencer

Fælleskonkurrencerne bedømmes ved åben votering af minimum
3 dommere.

Følgende konkurrencer indgår

   
Bedste Hoppe
    Bedste Vallak.
    Bedste samling (minimum 2 samlinger ).

Der bedømmes for type, bevægelse og fremvisning ( mønstring )
og for samlinger endvidere ensartethed.


SEPTEMBERSKUET
Inddeling

1.   Hingsteføl, født i indeværende år
2.   Hoppeføl født i indeværende år
3.   1 års hingsteplage
4.   1 års hoppeplage
5.   1 års vallakker
6.   2 års hoppeplage
7.   2 års vallakker
8.   Samlinger, 5 stk. afkom, hopper og vallakere efter samme hingst.
      Stamdyr kan ikke udstilles.

Fælleskonkurrencer
 

Fælleskonkurrencerne bedømmes ved åben votereing af minimum
3 dommere.
Ved fælleskonkurrencer for føl skal moderdyret forblive ved bommene.

Følgende konkurrencer indgåer:

     
Bedste hoppeføl
     Bedste hingsteføl
     Bedste 1 års hoppe
     Bedste 1 års hingst
     Bedste samling ( minimum 2 samlinger )
     Bedste hovpleje og "løfte ben" konkurrence ( hjælp kan tilladse ) 


Vejledende mønstringsregler (ved begge skuer)    

    Formålet med mønstringen er at præsentere hesten på en sådan
    måde, at den såvel i stilstand som under bevægelse, tager sig
    bedste ud.  

    Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt  
    mønstringstøj.

    Mønstreren skal optræde og være klædt diskret, så  
    opmærksomheden koncenteres om hesten.
    Ridepisk skal føres i venster hånd.
   
Obs!  Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning. 

    Kun den mønstrede hest må være på banen.

    Mønstringen foregår på en trekantsbane af passende størrelse,
    hvilket afhænger af hestens størrelse.
    For store racer bør længden af siderne være ca. 50 meter.
    Dommeren placeres ved den ene vinkelspids.  

    Mønstringen bør foregå i følgende rækkefølge:
    Hesten opstilles på den ene vinkelspids og vises derefter i skridt 
    på en halv trekant ( halv længde af siden ) og derefter i trav på
    en hel trekant, hvorefter der igen stilles op. 

    Hesten føre ind på banen i trav og fortrinsvis med den manfri 
    side til dommerne i en afstand af 5- 6 meter.  
    Hvis terrænet skråner, opstilles hesten så vidt muligt med  
    forbenene på det højeste punkt. 

    Hesten skal stå åbent mod dommerne, dvs., hvis den manfri side
    er venstresiden, have venster forben længst fremme og venster 
    bagben bør ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under
    højre hoftehjørne. hesten skal stå naturlig på alle fire ben. 
    Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig. 

    Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står 
    skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand og med
    front mod hesten. 

    Tøjlen holdes i venster hånd og i passende afstand fra ternseringen,
    ca. 30 cm. 

    Hvis hesten er urolig, kan mønstringen blive foran hesten med en 
    tøjle i hver hånd.

    Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd.
    Hestens skridt bør være rolige og naturlige, ren firetakter og så
    jordvindende som muligt. 
    Hesten bør bære sin hals naturlig og fremføres på lige linje.  

    Alle vendinger gøres højre om og så korte som muligt. Under  
    vendingen holdes venster hånd i højde med hestens venster øje.

    Ved fremføring i trav, skal hesten snarest efter vendingen i en 
    ren totakt og naturlig og jordvindende trav. Hesten skal også her,
    bære sin hals naturlig og fremføres på lige linje. 

Ved konkurrencemønstring gives der karakterer for: 

       
a.  Opstart                                                   Max. 10 poin    
        b.  Skrit                                                        Max. 10 poin
        c.  Trav                                                        Max. 10 poin
        d.  Vending                                                  Max.  10 poin
        e.  Trensens velplejethed op optømning       Max.   5 poin
        f.  Mønstrerens påklædnind og optræden     Max.   5 poin   


Fælles bestemmelser om transport og sundhed m.m.

Med hensyn til bekendtgørelse om transport af dyr gælder følgende: 

Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet
indenfor de seneste 14 dage, anses ikke for transportegnede.
 
Føl anses ikke for transportegnede, hvis de er under 14 dage.
Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående, ikke kan udstilles. 

Den enkelte udstiller er ansvarlig for, at der ikke udstilles dyr fra en
sygdomsramt besætning.
Vaccination mod stivkrampe og virusabort anbefales efter gældende
regler.
I øvrigt henvises til Veterinærdirektoratets bekendtgørelser om husdyr,
udstillinger og lignende samlinger af husdyr. 

Skuets dyrlæge er:

GØRLEV DYREKLINIK
Ulstrupvej 21, 4281 Gørlev
tlf. 58 85 54 99 

Har du på markedet brug for dyrlægerne til din heste, betales dette af hesteejeren.
______________________________________________ 

Ovenstående regler er gældende fra d. 1. maj 2011

GØRLEVUDVALGET 
Gørlev Heste- og Kræmmermarked

d. 2. marts 2011

Palle Levin, Lotte Bing Nielsen, Helge B. Carlsson; Jørgen Arnam- Olsen

Reglerne er udarbejdet af Anette Thorshøj, Luise Gottfredsen, Lotte Bing Nielsen og
Jørgen Arnam- Olsen

Ref. på mødet den 11. januar 2011, tilrettet den 1. april 2011