Gørlev Hesteskue og kræmmermarked afholdes på et tidligere fodboldtanlæg, der er helt plant og fint at opstille telt og kræmmerboder på.  

På pladsen forefindes faste toilette, og når markedet åbner også toilevogn samt en handecap- bade/toiletvogn.

Der er iøvrigt aftale med den nærliggende Gørlev Hal om bademuligheder- førhør nærmere.

Med forbehold udviklingen i Corona, har vi planlagt, at vores markeder i 2021 afholdes i uge 27 den 9.- 11. juli og i uge 37 den 17. - 19. september 

 

REGLER FOR DELTAGELSE

Stadestørrelse og priser 

Vi har 2 stadedybder 650 cm. og 750 cm.

Alle stadepladser sælges i hele mtr. facade dog min. 4 mtr. derefter i hel mtr. d.v.s.  5-6-7- mtr.

Stadeleje i 650 cm. dybde pr.m. kr. 150,00

Stadeleje i 750 cm. dybde pr.m. kr. 170,00

og 

Småstader på 300 x 300 cm. pr. stk. kr. 400.00

Har du/I ønske om andre mål på en eventuel stadeplads, så lad os tale om det. 

Da vi søger momsfritagelse kan der ikke modregnes moms i stadelejen mv.

 

Alle stadepladser betales forud.

Hvis du/I melder fra senere end 2 uge før markedets start, tilbagebetales den indbetalte stadeleje men med et fradrag på kr. 500,00 

Hvis du/I melder fra til markedet senere end fredag før markedet, tilbagebetales den indbetalte stadeleje ikke og den overføres ikke til et eventuelt næste marked. 

 Dette gælder også hvis du/I forlager markedet i utide, eller bortvises fra markedet.

 

En reserveret/betalt stadeplads, kan ikke uden markedets godkendelse, fremlejes til en anden kræmmer/udstiller.

 

STRØM

Stadeholdere kan frit tilslutte sig de opstillede strømboks og modtage strøm derfra, dog må der max tilslutte  230/240 V max 10 amp.

Alle tilslutninger til strømboksene må kun ske med kabler med jord (campingstik ) andre kabler fjernes uden ansvar af markedet. 

Det er ikke tilladt at anvende kraftig halegenbelysning ol. uden aftale. 

Hvis du/ I  bruger strøm til produktion ( 16 amp 380 v) skal dette oplyses ved tilmeldingen / ansøgningen om stadeplads.

 

VAND

På markedspladsen forefindes flere aftapningshaner til brugsvand der frit kan aftappes. 

 

BEMÆRK

Markedet anbefaler at stadeholderne der tilslutte campingvogen- maskiner- lyskilder- pc. tv og musikanlæg mv. til strøm og eventuel vandforsyning på markedspladsen har disse forsikret mod udefra kommende uheld.

 

Hvis du/ I ønsker stadeplads hos os så kontakt

KRÆMMER- OG UDSTILLERKONTORET

Helge Carlsson tlf. 52 50 20 84 eller på

e-mail: goerlevmarked@gmail.com  

Hvis det ikke umidelbart er muligt at anvise en stadepladser skrives du/ I på vores venteliste, for eventuel senere kontakt.

Da markedet er momsfritaget kan der ikke fradrages moms af stadelejen.

 

Denne prisliste er gældende for 2021 med forbehold for ændringer.

Gørlev d. 25.januar 2021