Planlagte mødedatoer

Næste møde med racerepræsentanterne er planlagt til onsdag d. 8. august 2018 kl. 18.30

Mødet afholdes på Skipperkroen i Mullerup, Mullerup Havn, 4200 Slagelse.

Mødeindkaldelse fremsendes af Lotte Bing Tlf. 22 70 19 99